Dyrygent

Irina Bogdanovich
Irina Bogdanovichdyrygent i kierownik artystyczny

Irina Bogdanovich jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego UW od 2002 roku.

Pochodzi z Rosji, gdzie ukończyła z wyróżnieniem wydziały dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Pedagogiczno-Muzycznym oraz również z wyróżnieniem wydział pianistyki Konserwatorium im. M. Musorgskiego w Jekaterynburgu. W ramach działalności artystycznej otrzymała nagrody: dla Wyróżniającego się Dyrygenta podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Prawosławnej Hajnowskie Dni Muzyki (2005); statuetkę najlepszego dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. H.M. Góreckiego w Rybniku (2006); Fryderyk za przygotowanie chóru w kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej za album Baird, Łukaszewski, Błażewicz, Borkowski (2006) oraz Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu Legnica Cantat 42 (2011).

Z powodzeniem pracuje z orkiestrami; dyrygowała takimi zespołami jak: Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Królewska Orkiestra Symfoniczna, Chopin Academia Orchestra, Nova Orkiestra Kameralna, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestra Sinfonia Iuventus.

Prowadzi różnorodną działalność artystyczną. Zajmuje się edukacją muzyczną dzieci, prowadząc Dziecięce Ogrody Muzyczne. Komponuje muzykę filmową – m.in. do filmu Świteź w reż. K. Polaka, który zdobył ponad 20 nagród na międzynarodowych festiwalach, a w Londynie otrzymał nagrodę za najlepszą muzykę. Irina Bogdanovich jest również autorką poematu muzycznego Łąka do słów B. Leśmiana. Zrealizowała widowisko filmowo-muzyczne Aleksander Newski ze zrekonstruowaną przez siebie muzyką S. Prokofiewa. Pod jej dyrekcją zespół zaśpiewał arcydzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, m.in. Mszę h-moll J.S. Bacha, Wielką Mszę c-moll W.A. Mozarta, Requiem G. Verdiego. Od 2008 r. jest członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej.

Więcej informacji na stronie bogdanovich.pl

Kadra

Joanna Dacko
Joanna Dackoinstruktor
Teresa Gręziak
Teresa Gręziakinstruktor
Daniela Bereza
Daniela Berezaemisja głosu
Krzysztof Łazicki
Krzysztof Łazickiemisja głosu
Joanna Dacko
Joanna Dackoinstruktor

Absolwentka dyrygentury chóralnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku związana jest z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, w którym od 2010 roku pracuje jako instruktor głosowy. Dyrygentka Chóru Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku była II dyrygentem Chóru Akademickiego Szkoły Głównej Handlowej. Współpracowała z Chórem Domu Kultury Śródmieście, Chórem Allegrezza del Canto oraz Chórem Wydziału Fizyki. Uczestniczka kursów wokalnych u prof. J. Niziołka.

Teresa Gręziak
Teresa Gręziakinstruktor

Uwielbia burze mózgów i kreowanie nowych projektów artystycznych. Jej przygoda ze światem muzyki chóralnej trwa już blisko 25 lat – od pierwszych sukcesów w chórze szkolnym do dziś wzięła udział w realizacji setek przedsięwzięć artystycznych, przede wszystkim jako wykonawca, z czasem częściowo jako ich inicjatorka i organizatorka. Dziś może pochwalić się wszechstronnym wykształceniem i doświadczeniem w obszarze kultury: jest dyrygentką chóralną (dyplom z wynikiem celującym - 2011, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, klasa prof. Bogdana Goli) i historyczką sztuki (Uniwersytet Warszawski – 2014), studiowała też muzykę kościelną i muzykę dawną (UMFC). Intensywne lata studiów artystycznych zaowocowały licznymi, prestiżowymi stypendiami, których została laureatką, m.in. dwukrotnie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia programu Socrates-Erasmus (Perugia, Rzym), stypendium Fondazione Ugo e Olga Levi, Dongsan Research Foundation, stypendium Wydziału „Artes Liberales” UW. Obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW (nauki o sztuce). W latach 2016-2018 wykładała na UMFC historię sztuki, a od 2019 roku związana jest jako wykładowczyni z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydziałem Grafiki). Przez 5 lat pracowała dla Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego (2010-2015), w którym jako dyrygentka przeprowadziła m.in. sezon artystyczny w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia istnienia zespołu pt. „Sztuk puk – otwórz się na sztukę” – projektu integrującego publiczność z dysfunkcją wzroku i tą widzącą. Jest inicjatorką projektu katolicko-feministycznego pt. „Kobiety Kościoła” (2014). Zrealizowała dla Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich projekt na rok życia konsekrowanego pt. „W świetle Taboru” (2015). Miała ważny udział w powstaniu Zespołu wokalnego EMotivo (2016), z którym zrealizowała m.in. projekt „Piosenki absolutnie prześliczne” (2019). W 2020 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z Chórem Akademickim UW związana jest od lipca 2016 roku. Przez trzy kadencje pełniła funkcję członka Zarządu Chóru (2017-2020). Jej pasją jest fotografowanie życia ChAUW w ramach przygotowań do występów, nagrań i wyjazdów.

Wojciech Pławner
Wojciech Pławnerinstruktor

Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Był uczniem prof. Zenona Płoszaja w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz prof. Mirosława Ławrynowicza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej. Grę na skrzypcach studiował również na Universität Mozarteum w Salzburgu w klasie prof. Igora Ozima i na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu w klasie prof. Gerharda Schulza – skrzypka legendarnego Alban Berg Quartett.

Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, w tym: XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, w którym zajął VI miejsce; konkursu Stefanie Holl-Violinwettbewerb w Wiedniu, w którym zajął miejsce I; Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Skrzypków im. Louisa Spohra w Weimarze (II miejsce); Ogólnopolskich Przesłuchań uczniów klas skrzypiec i altówki Szkół Muzycznych drugiego stopnia w Elblągu (I miejsce); Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (II miejsce); Ogólnopolskich Przesłuchań uczniów klas skrzypiec Szkół Muzycznych pierwszego stopnia w Olsztynie (I miejsce i Rydwan Apollina).

Brał udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach muzycznych m.in. w Żaganiu, Łańcucie, Gdańsku, Lehrte, Überlingen, Weimarze, Wiedniu, Lichtenbergu, Feistritz i Prussia Cove. Uczył się tam pod kierunkiem profesorów: Zenona Płoszaja, Hermanna Krebbersa, Sherbana Lupu, Wolfganga Marschnera, Igora Ozima, Christiane Hutcap, Mariny Jaszwili, Krzysztofa Węgrzyna, Mirosława Ławrynowicza, Gerharda Schulza, Barbary Górzyńskiej i Wandy Wiłkomirskiej.

Jako solista występował z takimi orkiestrami, jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Koncertował w wielu miastach Polski, jak również w Niemczech, Holandii, Austrii, Chorwacji, na Malcie i w Japonii.

Jako muzyk orkiestrowy współpracował m.in. z takimi zespołami jak Mozarteumorchester Salzburg, Tonkünstler Orchestra, Wiener Klang Orchestra, Austrian Festival Symphony Orchestra i Sinfonietta Baden.

Jako solista skrzypek ma w dorobku dwie płyty: z II Koncertem skrzypcowym d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego, nagraną wspólnie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej (DUX), oraz krążek z utworami Henryka Wieniawskiego (Polmusic), nagrany wspólnie z bratem Piotrem.

Był wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystą Funduszu na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury Młoda Polska.

W 2018 roku ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Marka Pijarowskiego oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. Bogdana Goli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – obie specjalności z wynikiem celującym, a równocześnie – Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Swoje umiejętności doskonalił na kursach dyrygenckich pod kierunkiem Jacka Kaspszyka, Rafała Jacka Delekty, Jonathana Bretta i Macieja Żółtowskiego. Otrzymał wyróżnienia na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu oraz na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

Jako dyrygent występował m. in. z Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej w Łodzi, z orkiestrami symfonicznymi filharmonii w Katowicach, Kielcach, Łodzi, Zielonej Górze oraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.

W latach 2015-2017 prowadził działalność pedagogiczną jako dyrygent orkiestry szkolnej oraz nauczyciel gry na skrzypcach w Zespole Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, a od 2017 prowadzi orkiestrę symfoniczną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W 2018 roku objął stanowisko asystenta w klasie dyrygentury chóralnej prof. Bogdana Goli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 2019 roku ukończył Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki.

W sezonie artystycznym 2019/2020 pełnił funkcję dyrygenta-rezydenta w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej w ramach programu „Dyrygent – rezydent” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA: VI miejsce na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu, wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku.

Daniela Bereza
Daniela Berezaemisja głosu

Przez 12 lat kształciła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa – specjalność: wokalistyka. W 2019 roku ukończyła również dyrygenturę chóralną w klasie prof. Bogdana Goli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Od momentu podjęcia studiów angażowała się w wiele projektów chóralnych. Brała czynny udział w zjazdach Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w edycjach 2014 – 2019, gdzie śpiewała w sekcji altów. Wielokrotnie występowała z takimi zespołami jak: Chór Narodowego Forum Muzyki, Warszawski Chór Kameralny czy Cappella Corale Varsaviana.

Uczestniczyła w wielu wydarzeniach i festiwalach muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Wraz z zespołem Vistula Ballada zajęła II miejsce podczas XII Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Reprezentowała także Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina podczas serii koncertów pt. Muzyka Filmowa Krzesimira Dębskiego w Daegu (Korea Płd.). Na stałe współpracuje jako wokalistka z zespołem Chopin University Big Band, z którym miała okazję wystąpić m.in. podczas Festiwalu Lata z Radiem. 

Poza aktywnością na scenie muzycznej zajmuje się również działalnością pedagogiczną, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. Jako korepetytor wokalny współpracowała z Chórem Epifania czy Chórem Akademickim Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadziła konsultacje wokalne z Chórem Kobiet do spektaklu Hymn do miłości w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Piosenka Nie odchodź ode mnie w jej wykonaniu została użyta w serialu Stulecie Winnych wyprodukowanym przez Telewizję Polską.

Z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego współpracuje od kwietnia 2018 roku.

Krzysztof Łazicki
Krzysztof Łazickiemisja głosu

Krzysztof Łazicki – bas-baryton, artysta Polskiej Opery Królewskiej. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunkach: Muzyka Kościelna (dyplom z wyróżnieniem), oraz śpiewu solowego na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie dr. hab. Roberta Gierlacha (dyplom z wyróżnieniem). Ukończył również Zarządzanie Lotnictwem w Akademii Obrony Narodowej. Laureat nagrody specjalnej na międzynarodowym konkursie wokalnym „Złote Głosy”, oraz II nagrody na konkursie organowym im. Mariana Sawy. W czasie studiów zadebiutował na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej (scena kameralna) jako Książę Gremin w studenckim spektaklu Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego. Jako solista występował m. in. na scenach TWON, Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Polskiej Opery Królewskiej (Teatr Stanisławowski) oraz w Zamku Królewskim. Występował na Festiwalach Polskiej Opery Królewskiej, Festiwalu Barokowym POK czy Festiwalu im. A. Didura. Wykonywał partie Leporella i Masetta w Don Giovannim, oraz Figara i Bartola w Le nozze di Figaro W. A. Mozarta, Pinellino w Gianni Schicchi G. Pucciniego, Konsul w L’incoronazione di Poppea, oraz Pastore basso w L’Orfeo C. Monteverdiego, He w prologu Dido and Aeneas H. Purcella, Jana w Nędzy Uszczęśliwionej M. Kamieńskiego. Artysta wykonuje również repertuar oratoryjno-kantatowy. Do ważniejszych pozycji z tego repertuaru należą: partia basowa w Pasji wg św. Mateusza J. S. Bacha BWV 244, Jezus w Pasji wg św. Jana J. S. Bacha BWV 245, Stabat Mater J. Haydna, Requiem oraz Msza Koronacyjna W. A. Mozarta, Litanie Ostrobramskie S. Moniuszki.

Współpracował z dyrygentami: Ł. Borowiczem, K. Dębskim, K. Garstką, Z. Gracą, R. Janiakiem, T. Karolakiem, L. Krych, G. Nowakiem, J. Rogalą, D. Runtz, R. Silva oraz reżyserami: R. Cieślą, T. Cyz, N. Kozłowską, J. Kilianem, R. Perytem, I. Stokalską, K. Zanussim.

Uczestniczył w masterclass prowadzonych przez: profesorów A. Di Giantomasso, M. Habela, P. Pelucchi, S. Sanfilippo.

Wystąpił jako organista w filmie Eter Krzysztofa Zanussiego. W latach 2012-2017 pełnił funkcję organisty Kościoła Seminaryjnego w Warszawie. W latach 2013-19 był dyrygentem Reprezentacyjnego Chóru Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Od roku akademickiego 2020/21 wykłada w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.