Wiosna Chórów na UW 2015 - Uczestnicy

ChAWAT

Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej

dyrygent - Joanna Korczago


Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie po kilkuletniej przerwie na prośbę studentów został reaktywowany we wrześniu 2013 roku.

Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej. Młodzi i ambitni ludzie, z oddaniem realizujący pasję śpiewu zespołowego, małymi krokami rozpoczynają swoją przygodę z muzyką. Chociaż część chórzystów miała niegdyś styczność z edukacją w szkole muzycznej, dla większości przygoda z muzyką jest tylko jednym z hobby. Źródłem sukcesu jest ciężka praca, ale dzięki temu, że w zespole panuje bardzo dobra, sympatyczna atmosfera, spotkania oprócz doskonalenia warsztatu muzycznego stanowią sposobność do nawiązywania przyjacielskich więzi między śpiewakami.

W dotychczasowej krótkiej historii Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Uczelni. Wielokrotnie już tworzył oprawę muzyczną różnych uczelnianych uroczystości (m. in. Spotkania Wigilijnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z żołnierzami Wojska Polskiego). W lipcu 2014 roku, po zaledwie 9 miesiącach wspólnej pracy, zdobył II nagrodę oraz nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego – Bożentyny Pałki-Koruby na I Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich Święty Krzyż w Kielcach, a w październiku srebrny dyplom na VI Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie. Dyrygentem Chóru jest mgr Joanna Korczago, a kształceniem techniki wokalnej chórzystów zajmuje się mgr Bogumiła Dziel-Wawrowska.