Dołącz do nas

Przedmiot ogólnouniwersytecki w semestrze letnim 2010/2011
Nazwa przedmiotu: „Muzyka chóralna” w ramach Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego

REJESTRACJA W GRUDNIU 2010


Skrócony opis przedmiotu

Przedmiot daje możliwość nauki śpiewu chóralnego i emisji głosu oraz nauki teorii i historii muzyki. Obejmuje szeroki repertuar wykonywanych utworów największych twórców muzyki od renesansu do współczesności. Studenci uczestniczący w przedmiocie będą mieli szansę wzięcia udziału w koncertach wokalnych i wokalno-orkiestrowych na scenach Warszawy, Polski i Europy.

Zasady kwalifikacji na przedmiot

Studenci zostaną zakwalifikowani na przedmiot po weryfikacji predyspozycji. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. Pierwszy etap - przesłuchania wstępne, polegające na ocenie możliwości wokalnych, odbędzie się w dniach:

12, 13 i 15 października 2010 r. w godz. 17.0020.00 w siedzibie Chóru Akademickiego UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa (budynek Wydziału Geologii UW).

Drugi etap - przewidziany jest dla osób, które pozytywnie zakończyły I etap i polega na przygotowaniu pod opieką kadry instruktorskiej ChAUW kilku utworów i wykonaniu ich w kwartetach przed komisją złożoną z kierownika artystycznego oraz kadry instruktorskiej. Drugi etap kwalifikacji odbędzie się do 15 listopada 2009.

POZYTYWNY WYNIK Z PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU KWALIFIKACYJNEGO UPRAWNIA DO ZAPISANIA SIĘ NA PRZEDMIOT „ MUZYKA CHÓRALNA” (5800-CHOR-OG)

ZAPISY NA PRZEDMIOT "MUZYKA CHÓRALNA II" DOPIERO PO ZALICZENIU "MUZYKI CHÓRALNEJ" W SEMESTRZE LETNIM.